อำนวยการสอนโดย

นาวาโท ธนะรัขต์ บุญมีมีไชย พีเสธเสือ

(นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 37 นายเรือ 94)

โทรติดต่อ 094-979-5456 และ 095-641-4256