อำนวยการสอนโดย

นาวาโท ธนะรัขต์ บุญมีมีไชย พีเสธเสือ

(นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 37 นายเรือ 94)

ทรติดต่อ 099-935-6365 และ 094-979-5456