ติดต่อจองที่เรียนได้ที่ 

ดร.อธิป เหลืองไพโรจน์ (พี่โอ่ง) 091-415-2456

น.ท.ธนะรัชต์ บุญมีไชย (พี่เสือ) 099-935-6365

 พ.ท.ชูชีพ สียางนอก (พี่ชีพ) 081-734-5734

การชำระเงินโอนผ่านทางธนาคาร

 - ชื่อบัญชี "ธนะรัชต์ บุญมีมีไชย  หมายเลขบัญชี 630-2-33508-5

 ธนาคารทหารไทย  สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น