148 หมู่ 23 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
099-935-6365

ติดต่อเรา

สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร ขอนแก่น คาเด็ท เซ็นเตอร์

148 หมู่ 23 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
099-935-6365