ข่าวสาร/กิจกรรม

ค่ายกินนอนตุลา/มีนา


ค่าใช้จ่ายรวมอะไรบ้าง

: ค่าติวครบทุกวิชาที่สอบ เน้น คณิต วิทย์ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า ุ160 ชม. (เรียนห้องแอร์)

: ค่าตำรา/เอกสาร

: เสื้อยืด 5 ตัว สีพราง เขียว ขาว ดำ เทา อย่างละ 1 ตัว

: กางเกงรักบี้สีกรมท่า 2 ตัว

: อาหาร 3 มื้อ

: ที่พัก

: ออกกำลังเช้าเย็น ทุกวัน

: ค่าลงสระว่ายน้ำ

: ค่าซักผ้า

: ค่าพี่เลี้ยงดูแล 24 ชม.


เรียนอะไรบ้าง
- สรุปเนื้อหาพร้อมเก็งข้อสอบ 5 วิชาที่สอบ คณิต/วิทย์/อังกฤษ/ไทย/สังคม ไม่ต่ำกว่า 200 ชม.

มีตารางเรียนอย่างไรบ้าง
- เริ่มเรียน 0830 - 1200, 1300 - 1630 และ 1900 - 2030

ออกกำลังกายทุกวันมั้ย มีอะไรบ้างที่ทดสอบ
- ออกกำลังกายเช้าเย็นทุกวัน ครบ 8 สถานี

การสอบแข่งขันมี 2 รอบ
- รอบแรกภาควิชาการ 5 วิชา 700 คะแนน
- รอบสอง ( สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย พลศึกษา)
***ไม่ผ่านรอบแรกไม่ได้สอบรอบสอง***

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
- วุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่า (ปวช., กศน.)
- อายุไม่เกิน 18 ปี ( นับ พ.ศ. เกิด หรือ ปีชนปี)
-  ม.1 - 3 เข้าค่ายเตรียมตัวล่วงหน้า พึงระลึกไว้ว่าเตรียมก่อนได้ก่อน เราไม่ได้แข่งกับเพื่อนร่วมรุ่นเท่านั้น ยังมีรุ่นพี่รุ่นน้องที่อายุไม่เกินเกณฑ์ด้วย อีกอย่างมันเป็นการแข่งขันจัดลำดับ

 

พลศึกษา 8 สถานีมีอะไรบ้าง

- ดึงข้อราวเดี่ยว, นั่งงอตัว, ยืนกระโดดไกล, ลุกนั่ง 30 วินาที, วิ่งเก็บของ 10 เมตร, วิ่ง 50 เมตร, วิ่ง 1,000 เมตร และ. ว่ายน้ำ 50 เมตร


ถ้าตกวิ่ง 1,000 เมตร หรือว่ายน้ำ 50 เมตร ถือว่าตกหมด

ทบ. คิดคะแนนพลศึกษา 300 คะแนน
ทร. คิด คะแนนพลศึกษา 100 คะแนน
ทอ. คิดคะแนน พลศึกษา 100 คะแนน
ตร. คิดเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน
คะแนนพลศึกษาเอาไปรวมกับภาควิชาการแล้วจัดลำดับใหม่

ว่ายน้ำไม่เป็นทำอย่างไร เรียนเพิ่มตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อย ** คิดราคาเพิ่มเนื่องจากใช้ครูฝึกพิเศษ**

 

คะแนนวิชาการเต็มเท่าไหร่ มีเกณฑ์ผ่านมั้ย เท่าไหร่
 คะแนน 5 วิชา รวม 700 คะแนน น้ำหนักอยู่ที่คณิตและวิทย์อย่างละ 30 เปอร์เซ็นต์ รวมกันแล้ว 60 เปอร์เซ็นต์

- ทบ. คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30
- ทร. คะแนนคณิต และ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40
- ทอ. คะแนนคณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
- ตร. ไม่เกณฑ์ผ่าน

หมายเหตุ ทอ. คิดคะแนนสัมภาษณ์. 100 คะแนน และ คิดคะแนนทดสอบวิภาวิสัย 100 คะแนน เพื่อนำไปรวมรอบแรกแล้วจัดลำดับใหม่